Bilingual Çift Dilli Eğitim

ÇİFT DİLLİ (BILINGUAL) EĞİTİM

İki farklı dilin eş zamanlı öğrenilmesine iki dillilik (bilingual) adı verilir. Çocuğun iki dili edinmesi amacını esas alan ve buna yönelik şekilde yapılandırılmış olan eğitim ortamlarında sürdürülen eğitim şekline çift dilli (bilingual) eğitim denir.

Yaşam boyu gelişimde sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişime yönelik en hızlı değişimler erken çocukluk yıllarında gerçekleştiği için gelişimsel olarak bu dönem kritik dönem olarak kabul edilmektedir. Çocuklar yaşamın bu evresinde dünyayı anlamlaştırmasına yarayan bilgileri edinmekte, edindiği bilgileri belleğe depolama, yeni bilgilerle var olan bilgileri yorumlayarak yeniden düzenleme ve eleştirel düşünme gibi zihinsel süreçlerini şekillendirmektedir. Erken yıllarda çocuğun doğuştan getirdiği dil ve düşünme kapasitesinin yapı iskelesi erken çocukluk yıllarındaki sosyal etkileşimleriyle edindiği deneyimler önemlidir. Büyüme ve gelişme sürecindeki çocuk bu bağlamda edindiği deneyimleriyle dil ve düşünme becerisini şekillendirmektedir. Dil ve düşünme becerisi açısından çocuğun dış uyaranlara en açık olduğu, davranış değiştirme kapasitesinin çok yüksek ve zihinsel uyum açısından da en esnek olduğu bu yıllar, tüm gelişim alanlarının merkezi olan beyin gelişimi açısından da son derece kritiktir.

İki dilli eğitim sistemi uygulanırken, akademik program Türkçe ve İngilizce dillerinin akıcılığını sağlayarak sunulur. Hem Türkçe, hem İngilizce gündelik iletişim ve öğrenme dili olarak kullanılır. Akademik program saatlerinin yarısı  İngilizce diğer yarısı Türkçe  öğrenme zamanlarına eşit bir şekilde ayrılarak planlanır. Bu dengeli yaklaşım tam olarak iki dilli ve iki kültürlü bireylere ulaşmanın zevkli bir yolu ve anahtarıdır.

Çocukların yabancı dili iyi bir şekilde öğrenebilmesi ve akıcı olarak konuşabilmesi için yalnızca yabancı dil dersi almaları yeterli değildir. Bu yabancı dili hayatlarının her alanında duymalı ve kullanmalılar. Çocuklar programa dahil oldukları her anda ve her derste yabancı dile maruz kalarak öğrenimlerini güçlendirirler.

 

 

ETKİNLİKLER & HABERLER

Basketbol Kupa Töreni Bunca yılın emeği ile yetişen “Yıldızlar Basketbol Takımımız” bugün ilçemizde üçüncü olarak sezonu tamamladılar. Giydikleri Bilinç Koleji logolu formaların bir formadan çok f...
Prof. Dr. Soner Yıldırım Aralıklı çoklu tekrar,öğrencideki güven ve çaba başarıyı getirir. Her çocuk fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda benzersiz bir kişiliğe sahiptir. Öğrenme süreçlerinde bu durumun di...
Matematik Yarşması Derece "2021 Türkiye Matematik Yarışmasında" 4. Sınıf öğrencimiz Mert Beştepe ve 7. Sınıf öğrencimiz Tuğra Özbey Eratlı Türkiye ikincisi oldular. Kendilerini ve ailelerini&nbsp...
Bilinç Koleji Anadolu Lisesi Malta Bilinç Koleji Anadolu Lisesi olarak eğitimde her zaman kalitenin ve yeniliklerin içinde olduk. Daha önce de bir çok kez gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği projeleri ile gençlerimizi sınırl...
call-me
Sınav Başvuru