İNGİLİZCE EĞİTİMİ

  Bilingual (çift dilli) Eğitim Nedir?

  Dil edinimi için kritik dönem olarak nitelendirilen okul öncesi eğitimi Bilinç Koleji’nde çift dilli olarak sürdürülmektedir. “İki dilli eğitim” terimi genellikle bir öğrencinin okuldaki eğitimi sırasında iki dilin planlı ve sistemli kullanımını ifade eder. Özel bir müfredat ile hem anadilde hem de ikinci dilde kazanımlar ortak ve eş zamanlı olarak ilerler. Bilinç Koleji’nde bu öğretme ve öğrenme yaklaşımının amacı, ailemizin bir parçası olmanın sunduğu fırsatların bir sonucu olarak öğrencilerimizin ikinci dillerinde küçük yaşta ustalaşmaya başlamalarını sağlamaktır. İki dilli eğitim, öğrencilerin ikinci bir dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma açısından kapsamlı yetenekler geliştirmelerini sağlarken aynı zamanda birinci dillerinde tam akıcılık sağlar. İdeal olarak, öğrenciler ikinci dillerini başkalarıyla etkileşim kurmak, gelecekteki akademik çalışmalarında başarılı olmak ve yine gelecekte dünyanın farklı yerlerinde çalışma, yaşama ve çalışma fırsatlarını geliştirmek için kullanabilirler. İki dilli öğrenme sadece öğrencilerin her iki dilde de ustalaşmasına ve uygulamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda her bir kültürü anlamalarını da geliştirir. Amaç, öğrencilerimizin, ikinci dilin sadece bir çalışma konusu olmaktan çok, öğretme ve öğrenme aracı ve aracı olduğu kültürlerarası iletişime daldırılmasıdır. Bilinç Koleji’nde ikinci dil eğitimi edinim odaklıdır. Mezunlarımız birer dünya vatandaşı olarak mezun olurlar.

  Avantajları nelerdir?

  Son araştırmalar bize, iki dilli olarak çalışan ve iki dil arasında geçiş yapanların, beyinlerinin ön lobu daha aktif hale geldikçe, daha yüksek dikkat süreleri ve gelişmiş öğrenme yeteneklerine sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, iki dilli öğrenenler, problem çözme, çoklu görev ve konsantrasyon açısından tek dil öğrenenlerden daha iyi performans gösteriyor. Genel olarak, iki dilli çalışmanın beyin gelişimini iyileştirdiği ve beyni daha sağlıklı, daha aktif ve daha verimli hale getirdiği kanıtlanmıştır.

 • Anadilini öğrenmiş her çocuğun yabancı dil öğrenimine hazır oluşunun farkındalığıyla öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce dersi almaktadır.
 • 10 saatlik İngilizce programının 5 saati yabancı uyruklu ve anadili İngilizce olan bir öğretmenle, 5 saati ise Türkçe bilen öğretmenle işlenmektedir.
 • Öğrencilerimize dil eğitimi, günlük yaşamlarına dahil ederek ve pratik yapma fırsatı sunularak gerçekleştirilmektedir. Derslerde Türkçe konuşmaları yasaktır.
 • İngilizce dersi için özel ayrılmış sınıflarda, teknolojik olarak her türlü imkanın sunulduğu, çocukların farklı duyu organlarına hitap ederek, dünyanın dil eğitiminde okul öncesi öğrencilerine sunulan en son teknoloji en son yöntemler takip edilerek sunulur.
 • Dil eğitiminde müfredat ve kaynak materyal sunan; büyük dünya devleri olan Cambridge Universty Press, Pearson gibi kurumlarla çözüm ortaklığı yapılır.

ETKİNLİKLER & HABERLER

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul öncesi eğitim nedir ve neden önemlidir? Okul öncesi eğitim bireyin doğumuyla başlayıp temel eğitime başlamasıyla sonlanan ve çocuğun yaşantılarından oluşan eğitim sürecid...
İngilizce Akademik Danışmanımız Dr. Henry FADL'ın Anaokulu Kontrolü Bilingual (çift dilli) eğitim ile İngilizceyi konuşma pratiği olarak edindirdiğimiz okul öncesi öğrencilerimiz, Henry öğretmenleri ile birlikteydiler. Kolejimizin İngilizce zümresini her ...
Anaokulu Mezuniyet Anne kucağından devraldığımız miniklerimiz artık mezun oldular… Küçücük adımları ile hayatta her sonun bir başlangıç olduğunu ilk tecrübeleri ile öğrendiler. Bu güzel günde ...
WHAT TIME IS IT ? Bilinç Koleji anaokulu öğrencileri bugün öğrendikleri “saatler” konusunu, “What time is it?” sorusuna cevaplar vererek pekiştirdiler. Okul öncesi kazanımlarını hem Türkçe hem de i...
call-me
Sınav Başvuru